DuvELTJESKERMIS

"Als zon en regen tesamen zijn, is 't Duveltjeskermis, oh zo fijn!"

Heks Edwina is niet echt een valse toverkol. Ze is lief en aardig voor iedereen tot grote ergernis van de andere heksen. De grote inspecteur-tovenaar legt haar een zware straf op: ze moet - enkel door lief en aardig te zijn én zonder haar toverkracht te gebruiken - drie helse kwelduiveltjes zien op te voeden tot gehoorzame jongetjes vóór de eerstvolgende Duveltjeskermis. Mirtyl, heks-in-opleiding en dochter van de tovenaar probeert er alles aan te doen om Edwina stokken in de wielen te steken...