Uw gezondheid is belangrijk!

Op deze pagina vindt u de maatregelen die Poppentheater Jojo neemt om uw bezoek aan het theater zo veilig mogelijk te laten verlopen.

 

algemeen: maximum 70 personen in de zaal

 1. Tot nader bericht laten we maximum 70 aanwezigen toe waarvan maximum 35 personen ouder dan 12 jaar. De zaal beschikt over 102 zetels. Ons doelpubliek bestaat in de eerste plaats uit kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. Voor deze groep gelden in het algemeen minder strenge veiligheidsvoorschriften. Dit wil zeggen: zij moeten geen mondmaskers dragen en onderling geen afstand houden. Maar kinderen komen natuurlijk nooit zonder volwassenen naar het theater. Daarom beperken we het aantal aanwezigen per voorstelling.  
 2. Reservatie verplicht via de website. U vult in het reservatieformulier voor elke deelnemer die ouder is dan 12 jaar de minimale contactgegevens in (naam/adres/telefoon).
  1. Indien u zich zonder reservatie aanbiedt, zal u enkel binnen kunnen zolang het maximum aantal toegelaten personen ouder dan 12 jaar (35 personen) of het maximum aantal aanwezigen (70 personen) niet is overschreden en zult u de minimale contactgegevens op dat moment schriftelijk moeten bezorgen.
  2. Poppentheater Jojo verzamelt deze minimale contactgegevens enkel conform de regels in kader van COVID-19 en GDPR. Ze worden dus voor geen enkel ander doel gebruikt. De gegevens worden vernietigd na de minimale duurtijd van 30 dagen na de datum van de voorstelling die u bijwoont. 
 3. Poppentheater Jojo gaat er bij elke reservatie van uit dat alle personen in die reservatie tot de sociale (familie)bubbel behoren van degene die reserveert.

voor u naar het theater komt...

 1. Voor iedere voorstelling worden alle contactoppervlakken in het theater (deurklinken, tafels, toiletten, ...) grondig gereinigd.
 2. Hoe graag we uw bezoek ook tegemoet zien: kom niet naar het theater als u zich ziek voelt of wanneer u koorts hebt

aan de ingang/kassa...

 1. Het dragen van een mondmasker voor personen ouder dan 12 jaar is verplicht (bij aankomst, tijdens de voorstelling en bij vertrek). Ook onze medewerkers aan de kassa en in de zaal dragen een mondmasker. 
 2. Een medewerker van Poppentheater Jojo meet uw temperatuur via een infrarood thermometer alvorens u de zaal betreedt. Als deze thermometer aantoont dat u of iemand van uw gezelschap koorts heeft, wordt u niet toegelaten.
 3. Geen bancontact aanwezig. U betaalt zoals voorheen met contant geld aan de kassa.
 4. U krijgt aan de kassa een papiertje met uw "reservatiebubbelnummer". Verlies dit papiertje niet. Dit is belangrijk straks bij het verlaten van de zaal.
 5. We voorzien voldoende ontsmettende handgel.

in de zaal...

 1. De vestiaire blijft gesloten. Jassen, rugzakken, helmen, enz. neemt u mee in de zaal. 
 2. U wordt maximaal naar uw zitplaatsen begeleid. Probeer daarna nieuwe bewegingen (zoals naar het toilet gaan) zoveel als mogelijk te vermijden tot na de voorstelling.
 3. Voor personen ouder dan 12 jaar niet behorend tot de eigen bubbel is de regel: 1 meter afstand. We doen dit door aparte rijen te voorzien voor kinderen en volwassenen (of personen ouder dan 12 jaar). Dit wil zeggen: kinderen zitten op rij 1 (afhankelijk van het aantal, zetten we hen naast elkaar) en de begeleidende volwassenen zitten op rij 2 (achter hun eigen kinderen met minstens twee zetels tussen elke gereserveerde bubbel op de volwassenenrij). Op rij 3 terug een rij kinderen en op rij 4 hun begeleidende volwassenen met opnieuw minstens twee zetels tussen de bubbels), enz... Familiebubbels zitten dus achter elkaar, gespreid over twee rijen. Heel kleine kinderen mogen naast mama of papa zitten (of op schoot), zolang er minstens twee zetels tussen de andere reservatiebubbel kan worden gelaten.
 4. De poppenspelers dragen geen mondmasker tijdens de voorstelling tenzij in het stuk of op een ander bepaald moment nauwer contact met een kind nodig is waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd (bijv. bij het zingen en het kronen van een jarige).
 5. Na het einde van de vertoning vragen wij u om te blijven zitten. Neem het papiertje met het "reservatiebubbelnummer" er bij. Om flessehalzen in de gang te vermijden verlaat u per "reservatiebubbel" de zaal. Een medewerker van Poppentheater Jojo roept de nummers af per rij en per bubbel. 

in de foyer...

 1. Onze foyer is jammer genoeg niet erg groot. Daarom zijn we genoodzaakt om ook hier een en ander anders te organiseren. Als er een blijvend verjaardagsfeestje is (maximum één per voorstelling), krijgt deze groep voorrang om van de foyer gebruik te maken. Er wordt een aparte bar en zitgelegenheid voorzien in de gang van het theater waar we de andere bezoekers die na de voorstelling nog iets willen blijven drinken graag verwelkomen. Zowel blijvende verjaardagsfeestjes als andere consumerende bezoekers worden maximaal bediend aan tafel. Zolang u zit hoeven personen ouder dan 12 jaar geen mondmasker te dragen. Zodra er bewegingen zijn (bijv. om naar het toilet te gaan, om te vertrekken) zet u het mondmasker terug op.