Uw gezondheid is belangrijk!

UPDATE 06-03-2021: door de maatregelen van de Vlaamse regering en het Overlegcomité zijn er voorlopig geen voorstellingen!

Opgelet: deze pagina is onderhevig aan wijzigingen! Onderstaande maatregelen kunnen terug van toepassing worden zodra er bezoek mogelijk is aan het theater (op voorwaarde dat ze op dat moment nog geldig zijn; Poppentheater Jojo volgt de geldende richtlijnen van de overheid)

algemeen: maximum 70 personen in de zaal

 1. Tot nader bericht laten we maximum 70 aanwezigen toe waarvan maximum 30 personen ouder dan 12 jaar. De zaal beschikt over 102 zetels. Ons doelpubliek bestaat in de eerste plaats uit kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. Voor deze groep gelden in het algemeen minder strenge veiligheidsvoorschriften. Dit wil zeggen: zij moeten geen mondmaskers dragen en onderling geen afstand houden. Maar kinderen komen natuurlijk nooit zonder volwassenen naar het theater. Daarom beperken we het aantal aanwezigen per voorstelling.  
 2. Reservatie verplicht via de website. U vult in het reservatieformulier voor elke deelnemer die ouder is dan 12 jaar de minimale contactgegevens in (naam/adres/telefoon).
  1. Indien u zich zonder reservatie aanbiedt, zal u enkel binnen kunnen zolang het maximum aantal toegelaten personen ouder dan 12 jaar (30 personen) of het maximum aantal aanwezigen (70 personen) niet is overschreden en zult u de minimale contactgegevens op dat moment schriftelijk moeten bezorgen.
  2. Poppentheater Jojo verzamelt deze minimale contactgegevens enkel conform de regels in kader van COVID-19 en GDPR. Ze worden dus voor geen enkel ander doel gebruikt. De gegevens worden vernietigd na de minimale duurtijd van 30 dagen na de datum van de voorstelling die u bijwoont. 
 3. Poppentheater Jojo gaat er bij elke reservatie van uit dat alle personen in die reservatie tot de sociale (familie)bubbel behoren van degene die reserveert.

voor u naar het theater komt...

 1. Voor iedere voorstelling worden alle contactoppervlakken in het theater (deurklinken, tafels, toiletten, ...) grondig gereinigd.
 2. Hoe graag we uw bezoek ook tegemoet zien: kom niet naar het theater als u zich ziek voelt of wanneer u koorts hebt

aan de ingang/kassa...

 1. Het dragen van een mondmasker voor personen ouder dan 12 jaar is verplicht (bij aankomst, tijdens de voorstelling en bij vertrek). Ook onze medewerkers aan de kassa en in de zaal dragen een mondmasker. 
 2. Een medewerker van Poppentheater Jojo meet uw temperatuur via een infrarood thermometer alvorens u de zaal betreedt. Als deze thermometer aantoont dat u of iemand van uw gezelschap koorts heeft, wordt u niet toegelaten.
 3. Geen bancontact aanwezig. U betaalt zoals voorheen met contant geld aan de kassa.
 4. We voorzien voldoende ontsmettende handgel.

in de zaal...

 1. De vestiaire blijft gesloten. Jassen, rugzakken, helmen, enz. neemt u mee in de zaal. 
 2. U wordt maximaal naar uw zitplaatsen begeleid. Probeer daarna nieuwe bewegingen (zoals naar het toilet gaan) zoveel als mogelijk te vermijden tot na de voorstelling.
 3. Voor personen ouder dan 12 jaar niet behorend tot de eigen bubbel is de regel: 1 meter afstand. We doen dit door aparte rijen te voorzien voor kinderen en volwassenen (of personen ouder dan 12 jaar). Dit wil zeggen: kinderen zitten op rij 1 (afhankelijk van het aantal, zetten we hen naast elkaar) en de begeleidende volwassenen zitten op rij 2 (achter hun eigen kinderen met minstens één of twee zetels tussen elke gereserveerde bubbel op de volwassenenrij). Op rij 3 terug een rij kinderen en op rij 4 hun begeleidende volwassenen met opnieuw minstens twee zetels tussen de bubbels), enz... Familiebubbels zitten dus achter elkaar, gespreid over twee rijen. Heel kleine kinderen mogen naast mama of papa zitten (of op schoot), zolang er minstens één zetel tussen de andere reservatiebubbel kan worden gelaten.
 4. De poppenspelers dragen geen mondmasker tijdens de voorstelling tenzij in het stuk of op een ander bepaald moment nauwer contact met een kind nodig is waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd (bijv. bij het zingen en het kronen van een jarige).

in de foyer...

 1. Door de beslissing van het Overlegcomité van 16 oktober jl. zijn we genoodzaakt om de foyer voor een maand gesloten te houden. Dit betekent dat er voor of na de voorstellingen geen gebruik van de foyer kan worden gemaakt. We hopen daarna zo snel mogelijk terug te heropenen.
 2. Wat wél kan zijn bestellingen via de take away bar op de binnenkoer (koude of warme dranken en versnaperingen).